Nếu Như Anh Không Có Em.

Created 9 months ago
Updated 16 hours ago
Categories
Videos 12
Views 277
Description Danh sách này dành riêng cho tình yêu và trái tim của Anh: Đỗ Thùy Dung.

Anh biết anh làm em thất vọng sâu sắc.

Anh không biết gia đình em không muốn em cưới anh trong tương lai.

Em đã ở trong đôi giày giống như anh, và anh đã không biết.

Xin hãy tha thứ Anh và cho một cơ hội để làm người đàn ông của em.

Anh đang làm điều này cho hôn nhân với em.

Hãy lắng nghe nó nhe em.

Love,

- Anh Gió
Tags
Close Preview
Title